Motyl, Agnieszka. 2009. „Wokół Dyskusji O Kondycji Polskiego języka Literackiego W XVII Wieku”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 15 (styczeń):205-21. https://doi.org/10.14746/pspsj.2009.15.12.