Osiewicz, Marek. 2009. „Wariantywność Form Fleksyjnych rzeczowników W Listach Polskich Z Lat 1525-1550 (rzeczowniki Rodzaju Nijakiego; Rzeczowniki Typu Podskarbi, Podczaszy; Pluralia Tantum; Pluralne Nazwy Geograficzne; Formy Liczby podwójnej)”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 15 (styczeń):223-59. https://doi.org/10.14746/pspsj.2009.15.13.