Sarnowska-Giefing, Irena. 2009. „Maria Czaplicka-Jedlikowska, Edukacyjne Aspekty Nazw własnych W Literaturze Dla Dzieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2007, Ss. 288”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 15 (styczeń):263-67. https://doi.org/10.14746/pspsj.2009.15.14.