Szymborska, Marta. 2009. „Jolanta Sławek, Czytelnik Uwolniony? Perswazja W Informacji Prasowej, Wydawnictwo «Poznańskie Studia Polonistyczne», Poznań 2007, Ss. 160”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 15 (styczeń):283-87. https://doi.org/10.14746/pspsj.2009.15.18.