Walczak, Bogdan. 2009. „Ewa Woźniak, Ofiary I Krzywdziciele. Studium Postaci W Przedtrydenckim piśmiennictwie Pasyjnym. Analiza językoznawcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, Ss. 328”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 15 (styczeń):289-92. https://doi.org/10.14746/pspsj.2009.15.19.