Wiatrowski, Przemysław. 2009. „Konferencja Naukowa Z Okazji VIII Dnia Papieskiego”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 15 (styczeń), 293-95. https://doi.org/10.14746/pspsj.2009.15.20.