Krygier-Łączkowska, Agnieszka. 2009. „Książki Wydane Przez pracowników I doktorantów zakładów językoznawczych Instytutu Filologii Polskiej UAM W Poznaniu W Roku 2007”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 15 (styczeń), 297-303. https://doi.org/10.14746/pspsj.2009.15.21.