Krygier-Łączkowska, Agnieszka. 2009. „Wykaz Prac Magisterskich Napisanych Na Seminariach językoznawczych W Instytucie Filologii Polskiej UAM W Poznaniu W Roku Akademickim 2007/2008”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 15 (styczeń), 305-9. https://doi.org/10.14746/pspsj.2009.15.22.