Handke, Kwiryna. 2010. „O niektórych Animizacjach I Personifikacjach W twórczości Stefana Żeromskiego”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 16 (styczeń), 73-82. https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.16.7.