Piotrowicz, Anna, i Małgorzata Witaszek-Samborska. 2010. „Nazwy osób (ze względu Na Cechy Psychiczne) W Polszczyźnie Miejskiej Poznania”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 16 (styczeń), 213-26. https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.16.19.