Rybka, Małgorzata, i Jolanta Sławek. 2010. „«Szczęście to Przemijanie/ Nam Też zniknąć trzeba» – Kilka Uwag O Przemijaniu W Poezji Ks. Jana Twardowskiego”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 16 (styczeń), 241-57. https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.16.21.