Grzelka, Monika. 2010. „O kształcie Debaty Publicznej (casus Intelektualisty)”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 17 (styczeń), 41-52. https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.17.3.