Mariak, Leonarda. 2010. „«O Zachowaniu Się Przy stole», Czyli językowa Kreacja obyczajów Biesiadnych W Krzyżakach Henryka Sienkiewicza”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 17 (styczeń), 205-28. https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.17.14.