Kołodziejczyk, Marta. 2010. „Jolanta Tambor, Mowa Górnoślązaków Oraz Ich świadomość językowa I Etniczna, Wyd. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, Ss. 316”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 17 (styczeń), 286-91. https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.17.22.