Skibski, Krzysztof. 2010. „Problem Semantycznych Innowacji Frazeologicznych W Tekstach Literackich”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 17 (styczeń), 139-50. https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.17.10.