Jachimowska, Katarzyna. 2019. „Kompetencja językowa I Komunikacyjna Dzieci Z Zaburzeniami słuchu W kontekście Wzorca Gatunkowego SMS-a”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 26 (2), 61-74. https://doi.org/10.14746/pspsj.2019.26.2.4.