Osiewicz, Marek. 2019. „Demorfologizacja Rodzaju W Liczbie Mnogiej rzeczowników W Księgach O Gospodarstwie Piotra Krescentyna (Kraków 1549, Helena Unglerowa)”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 26 (2), 175-94. https://doi.org/10.14746/pspsj.2019.26.2.13.