Osiewicz, Marek. 2012. „Analiza Kwantytatywno-porównawcza słownictwa Ksiąg O Gospodarstwie Piotra Krescentyna (1549)”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 19 (1), 67-92. https://doi.org/10.14746/pspsj.2012.19.1.5.