Kaszewski, Marek. 2011. „Kwalifikatory W słowniku Jerzego Samuela Bandtkiego – Rodzaje, Funkcje, Frekwencja”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 18 (2), 77-90. https://doi.org/10.14746/pspsj.2011.18.2.5.