Słoboda, Agnieszka. 2011. „Akomodacja składniowa W obrębie Grup Imiennych Z Liczebnikiem głównym W średniowiecznej Polszczyźnie”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 18 (2), 91-104. https://doi.org/10.14746/pspsj.2011.18.2.6.