Lenartowicz-Zagrodna, Anna. 2011. „Defensio Verae Translationis Corporis Catechismi in Linguam Polonicam, Adversus Calumnias Joannis Secluciani Jana Maleckiego – przekład Wraz Z Komentarzem”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 18 (2), 107-44. https://doi.org/10.14746/pspsj.2011.18.2.7.