Kaptur, Ewa. 2011. „Semantyka I Funkcje Barwy Czerwonej W Solaris Stanisława Lema”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 18 (1), 19-34. https://doi.org/10.14746/pspsj.2011.18.1.2.