Janusz, Alicja. 2020. „Świat Dysku W przekładzie”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 27 (1):105-14. https://doi.org/10.14746/pspsj.2020.27.1.7.