Walczak, Bogdan. 2011. „Wanda Decyk-Zięba, Leksykon Geograficzny Bazylianina Hilariona Karpińskiego. Studium historycznojęzykowe (wybrane zagadnienia), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, Ss. 326”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 18 (1), 157-60. https://doi.org/10.14746/pspsj.2011.18.1.10.