Karwowski, Stanisław. 2014. „Ogłoszenia sprzedaży odzieży Damskiej a metody wpływania Na Odbiorcę”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 21 (1), 63-73. https://doi.org/10.14746/pspsj.2014.21.1.4.