Żuraszek-Ryś, Iwona. 2014. „Czy Łużyce Są Nam Bliskie? O nazwach z członami Łużyce, łużycki i Łużyczanin / Łużyczanka We współczesnej Polszczyźnie”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 21 (1), 95-106. https://doi.org/10.14746/pspsj.2014.21.1.6.