Matuszewska, Izabela. 2014. „Funkcje partykuły «no» w dziecięcych Wypowiedziach mówionych”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 21 (1), 151-67. https://doi.org/10.14746/pspsj.2014.21.1.10.