Piotrowicz, Anna. 2014. „Rafał Sidorowicz, «Teleobecne »ja«. Językowa Autoprezentacja Nadawcy w blogu», Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, ss. 222”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 21 (1), 199-204. https://doi.org/10.14746/pspsj.2014.21.1.13.