Wiatrowski, Przemysław. 2014. „Małgorzata Golanowska, Joanna Kwasiborska, Dorota Lipiec, Aleksandra Sienniak, Danuta Emiluta-Rozya, «Wybrane Zagadnienia Logopedyczne. Cz. III: ś, ź, ć, dź», Wydawnictwo Komlogo, Gliwice 2011, ss. 86”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 21 (1), 207-11. https://doi.org/10.14746/pspsj.2014.21.1.15.