Krygier-Łączkowska, Agnieszka. 2014. „Wykaz Prac Magisterskich Napisanych Na Seminariach językoznawczych w Instytucie Filologii Polskiej UAM w roku Akademickim 2012/2013”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 21 (1), 215-18. https://doi.org/10.14746/pspsj.2014.21.1.16.