Lewaszkiewicz, Tadeusz. 2020. „Świadomość językowa I Zainteresowania językoznawcze Adama Naruszewicza”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 27 (2):85-97. https://doi.org/10.14746/pspsj.2020.27.2.5.