Osiewicz, Marek. 2020. „Oznaczanie palatalności L W Drukach Polskich Z XVI Wieku”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 27 (2), 113-28. https://doi.org/10.14746/pspsj.2020.27.2.7.