Szczaus, Agnieszka. 2020. „Tytuły W Dawnej Prasie Popularnonaukowej (na przykładzie «Nowych Wiadomości Ekonomicznych I Uczonych» 1758–1761)”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 27 (2):221-31. https://doi.org/10.14746/pspsj.2020.27.2.12.