Błaszczyk, Marek. 2014. „Związki Frazeologiczne z komponentem Somatycznym Jako Nazwy Uczuć w «Chłopach» Władysława Stanisława Reymonta”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 21 (2), 117-35. https://doi.org/10.14746/pspsj.2014.21.2.8.