Miławska, Małgorzata. 2014. „Jerzy Bralczyk, Jan Miodek, Andrzej Markowski, Jerzy Sosnowski, Wszystko zależy Od Przyimka. Bralczyk, Miodek, Markowski w rozmowie z Jerzym Sosnowskim, Wydawnictwo Agora, Warszawa 2014, ss. 286”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 21 (2), 199-203. https://doi.org/10.14746/pspsj.2014.21.2.14.