Sarnowska-Giefing, Irena. 2014. „Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Genologia Onimiczna. Nazwa własna w płaszczyźnie Motywacyjno-Komunikatywnej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2013, ss. 419”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 21 (2), 213-17. https://doi.org/10.14746/pspsj.2014.21.2.16.