Bieniek, Aleksandra, i Rafał Lorent. 2021. „Legal Design Jako narzędzie umożliwiające osiągnięcie komunikatywności Tekstu Prawnego”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 28 (1), 11-22. https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.1.1.