Kordela, Marzena. 2021. „Kodowanie wartości Prawnych W Przepisach Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Z 1997 Roku. Perspektywa Aksjologicznej wykładni Prawa”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 28 (1), 57-70. https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.1.4.