Gaś, Swietłana. 2021. „Zwroty grzecznościowe W Korespondencji Prywatnej Na Śląsku Cieszyńskim końca XIX I Pierwszej połowy XX Wieku”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 28 (1), 207-18. https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.1.14.