Bryła , Władysława. 2021. „O świadomości Genologicznej Józefa Piłsudskiego (rekonesans)”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 28 (2):11-22. https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.2.1.