Jankowiak, Lucyna Agnieszka. 2021. „Leksykografia Andrzeja Calagiusa. Uwagi wstępne”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 28 (2), 43-73. https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.2.3.