Kozaryn, Dorota. 2021. „Arka Przymierza W Kronice, to Jest Historyi świata Marcina Bielskiego”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 28 (2):75-85. https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.2.4.