Kozaryn, Dorota, i Agnieszka Szczaus. 2021. „Uwagi Etymologiczne W Dawnych Tekstach użytkowych (na przykładzie Kroniki, to Jest Historyi świata Marcina Bielskiego, Informacyi Matematycznej Wojciecha Bystrzonowskiego I Nowych Aten Benedykta Chmielowskiego)”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 28 (2):87-105. https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.2.5.