Sokólska , Urszula. 2021. „Językoznawcze Zainteresowania Józefa Ignacego Kraszewskiego”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 28 (2):125-42. https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.2.7.