Szamryk , Konrad Kazimierz. 2021. „Choroby I Ich Objawy W XIX-Wiecznym Słowniku Polsko-łacińsko-łotewskim Jana Kurmina”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 28 (2):143-57. https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.2.8.