Akram , Sara. 2021. „Między Ziemią Obiecaną a Krainą Rozczarowań – Profile EUROPY We Wszystkich Wojnach Lary Wojciecha Jagielskiego”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 28 (2):175-94. https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.2.10.