Ignatowicz-Skowrońska, Jolanta. 2021. „Funkcjonowanie zwrotów leżeć Bykiem I leżeć Martwym Bykiem W Polszczyźnie”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 28 (2), 213-27. https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.2.12.