Koper , Mariusz. 2021. „Obsceniczne, Obraźliwe Czy «śmieszne»? O Odbiorze społecznym Kilku typów Nazw Miejscowych Pogranicza Polsko-wschodniosłowiańskiego”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 28 (2):259-70. https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.2.15.