Jankowiak, Lucyna Agnieszka. 2015. „Funkcja słownictwa Medycznego w twórczości Stefana Żeromskiego (uwagi wstępne)”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 22 (2):37-53. https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.2.2.