Krótki, Zuzanna. 2015. „Polskie Leksemy o rdzeniu Piecz-/Piek- Pochodne Od Piec Się”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 22 (2), 69-88. https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.2.4.